Home Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc
Go Back   Diễn Đàn Cha Mẹ Của Con > >

Kinh nghiệm - Thủ thuật
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-24-2008, 10:54 AM
SuperAdmin's Avatar

SuperAdmin
Hiện đang: SuperAdmin is offline
Administrator
Thành viên thứ: 1
Tham gia ngày: Dec 2007 
Giới tính: Nam
Đến từ: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
Bài gởi: 1,191
Thanks: 403
Thanked 971 Times in 319 Posts
Default

Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)


 
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL.
[ Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register... ]

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers understand the GNU GPL better.

GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU (GPL)Giấy phép công cộng GNU
Phiên bản 2, tháng 6/1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA


Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

Lời nói đầu

Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm (tự do) - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết các phần mềm của Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả của chúng cho phép áp dụng. (Đối với một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Tự do, có thể nên áp dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho giấy phép này ). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình của mình.

Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm về giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (và thu tiền đối với dịch vụ này nếu bạn muốn), rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới; và rằng bạn biết chắc là bạn có thể làm được những điều này.

Để bảo vệ các quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này đồng thời cũng là những trách nhiệm nhất định của bạn khi bạn cung cấp các bản sao phần mềm hoặc khi bạn chỉnh sửa các phần mềm đó.

Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí hay không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc tiếp cận được mã nguồn. Và bạn phải thông báo những điều khoản này để họ biết rõ về quyền của mình.

Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) xác lập bản quyền đối với phần mềm, và (2) cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc chỉnh sửa phần mềm một cách hợp pháp.

Ngoài ra, để bảo vệ các tác giả cũng như để bảo vệ chính mình, chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng phần mềm tự do không hề có bảo hành. Nếu phần mềm được chỉnh sửa thay đổi bởi một người khác và sau đó chuyển tiếp sang người khác nữa, thì chúng tôi muốn người tiếp nhận nó biết rằng phiên bản họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những trục trặc do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban đầu.

Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có nguy cơ bị đe doạ về bản quyền phần mềm. Chúng tôi muốn tránh nguy cơ khi những người cung cấp lại một chương trình tự do có thể có được giấy phép bản quyền cho bản thân họ, từ đó trở thành độc quyền đối với chương trình. Để ngăn ngừa trường hợp này, chúng tôi đã nêu rõ rằng mỗi giấy phép bản quyền hoặc phải được cấp cho tất cả mọi người sử dụng một cách tự do hoặc hoàn toàn không được cấp phép.

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện cho việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa.

Những điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa

0. Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một chương trình hay sản phẩm nào mà người giữ bản quyền công bố rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công cộng này. Từ “Chương trình” dưới đây có nghĩa là bất cứ chương trình hay sản phẩm nào như vậy, và “sản phẩm dựa trên Chương trình” có nghĩa là Chương trình hoặc bất kỳ một sản phẩm nào bắt nguồn từ Chương trình đó tuân theo luật bản quyền, tức là một sản phẩm dựa trên Chương trình hoặc một phần của nó, dù là đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được dịch ra một ngôn ngữ khác. (Dưới đây, việc dịch cũng được hiểu trong khái niệm “chỉnh sửa”). Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”.

Các hoạt động không phải là sao chép, lưu hành và chỉnh sửa thì không được đề cập ở đây; chúng nằm ngoài phạm vi của Giấy phép này. Hành động chạy chương trình không bị ngăn cấm, và những kết quả thu được từ việc chạy Chương trình chỉ thuộc phạm vi áp dụng của Giấy phép này nếu nội dung của nó tạo thành một sản phẩm dựa trên Chương trình (cho dù nhờ có việc chạy Chương trình mà mới có được nó). Khả năng này có xảy ra hay không là phụ thuộc vào công việc mà Chương trình thực hiện.

1. Bạn có thể sao chép và lưu hành những bản sao nguyên bản của mã nguồn Chương trình đúng như khi bạn nhận được nó, qua bất kỳ phương tiện phân phối nào, với điều kiện rằng trên mỗi bản sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất cả những nội dung thông báo đề cập đến Giấy phép này và về việc không có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Chương trình, bạn cung cấp cho người sử dụng một bản sao của Giấy phép này.

Bạn có thể tính phí cho việc cung cấp vật lý một bản sao nào đó, và tuỳ theo quyết định của mình bạn có thể đưa ra một cam kết bảo hành để lấy một khoản phí tương ứng.

2. Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao của Chương trình hoặc của bất kỳ phần nào của nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Chương trình, và sao chép cũng như lưu hành sản phẩm hoặc những chỉnh sửa đó theo các điều khoản tại Mục 1 ở trên, với điều kiện bạn cũng đáp ứng tất cả những điều kiện dưới đây:
• a) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tập tin đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay đổi nào.
• b) Đối với các sản phẩm nào bạn cung cấp hoặc phát hành mà bao gồm hoặc bắt nguồn hoàn toàn hay một phần từ Chương trình hoặc bất cứ phần nào của nó thì Bạn phải cấp phép miễn phí cho tất cả các bên thứ ba theo những điều khoản của Giấy phép này.
• c) Nếu chương trình đã chỉnh sửa thường đọc lệnh tương tác trong khi chạy, bạn phải thực hiện sao cho khi bắt đầu chạy để sử dụng tương tác theo cách thông thường nhất, chương trình phải in ra hoặc hiện ra một thông báo về bản quyền và thông báo về việc không có bảo hành (hoặc thông báo bạn là người cung cấp bảo hành), và rằng người sử dụng có thể cung cấp lại Chương trình theo những điều kiện đã nêu, và thông báo để người sử dụng biết làm thế nào để có thể xem bản sao của Giấy phép này. (Ngoại lệ: nếu bản thân Chương trình là tương tác nhưng bình thường nó không đưa ra một thông báo nào như trên, thì sản phẩm của bạn dựa trên Chương trình đó cũng không bắt buộc phải có thông báo như vậy).

Những yêu cầu trên áp dụng cho toàn bộ sản phẩm chỉnh sửa. Nếu có những phần xác định được của sản phẩm rõ ràng là không bắt nguồn từ Chương trình, và có căn cứ hợp lý để có thể được xem là những sản phẩm độc lập và riêng biệt, thì Giấy phép này và các điều khoản của nó sẽ không áp dụng cho những phần đó khi bạn cung cấp chúng như những sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn cung cấp những phần đó như những phần nhỏ trong cả một sản phẩm dựa trên Chương trình thì việc cung cấp toàn bộ sản phẩm này phải tuân theo những điều khoản của Giấy phép này, mà giá trị cấp phép của nó đối với người được cấp phép sẽ áp dụng đối với toàn bộ sản phẩm và do đó, đối với từng và tất cả các phần trong đó, bất kể ai đã viết ra nó.

Như vậy, phần quy định này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà mục đích của nó là nhằm thực hiện quyền kiểm soát đối với việc cung cấp những sản phẩm bắt nguồn từ hoặc tập hợp thành nhóm dựa trên Chương trình.

Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình) với một sản phẩm khác không dựa trên Chương trình trên một tập hợp nào đó của một phương tiện lưu trữ hoặc quảng bá sẽ không làm cho sản phẩm khác đó rơi vào phạm vi áp dụng của Giấy phép này.

3. Bạn có thể sao chép và cung cấp Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình, theo Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được trong khuôn khổ các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, nếu như bạn:
• a) Kèm theo đó một bản mã nguồn tương ứng dạng đầy đủ có thể biên dịch được, và mã nguồn này phải được cung cấp theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên thông qua một phương tiện mang tin thông thường vẫn được sử dụng cho mục đích trao đổi phần mềm; hoặc
• b) Kèm theo đó một đề nghị bằng văn bản có giá trị ít nhất 3 năm về việc cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba một bản sao đầy đủ của mã nguồn tương ứng, và việc cung cấp này phải được thực hiện thông qua một phương tiện thông thường vẫn được sử dụng để trao đổi phần mềm, với chi phí không cao hơn giá chi phí vật lý của hành vi cung cấp và căn cứ theo các điều khoản tại các Mục 1 và 2 nêu trên; hoặc
• c) Kèm theo đó những thông tin bạn đã nhận được về đề nghị cung cấp mã nguồn tương ứng. (Phương án này chỉ được phép đối với việc phân phối phi thương mại và chỉ với điều kiện nếu bạn nhận được Chương trình dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được cùng với lời đề nghị như vậy, theo phần b trong điều khoản nêu trên).

Mã nguồn của một sản phẩm là một dạng của sản phẩm thường được dùng cho việc chỉnh sửa nó. Với một sản phẩm có thể thi hành, mã nguồn hoàn chỉnh có nghĩa là toàn bộ các mã nguồn cho tất cả các môđun trong sản phẩm đó, cùng với tất cả các tệp tin định nghĩa giao diện đi kèm , cùng với tập lệnh dùng để kiểm soát việc biên dịch và cài đặt các tập tin thi hành. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đặc biệt là mã nguồn được cung cấp không cần chứa những thành phần mà bình thường vẫn được cung cấp (dưới hình thức mã nguồn hoặc dạng nhị phân) cùng với những thành phần chính (chương trình biên dịch, nhân, và những phần tương tự) của hệ điều hành mà các chương trình sẽ chạy trong đó, trừ khi bản thân thành phần đó lại đi kèm với một tập tin thi hành.

Nếu việc cung cấp mã đã biên dịch hoặc tập tin thi hành được thực hiện qua việc cho phép tiếp cận để sao chép từ một địa điểm được chỉ định, thì việc cho phép tiếp cận theo một phương thức tương đương để sao chép mã nguồn từ cùng địa điểm cũng được tính như việc cung cấp mã nguồn, kể cả khi các bên thứ ba không bị buộc phải sao chép mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.

4. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình trừ phi phải tuân thủ một cách chính xác các điều khoản trong Giấy phép này. Bất kỳ ý định sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình theo cách khác đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, những bên nào đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn căn cứ theo Giấy phép này sẽ không bị mất bản quyền, chừng nào các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của giấy phép này.

5. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, thiếu nó bạn sẽ không được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ Chương trình. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình), bạn đã thể hiện sự chấp thuận Giấy phép này, cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc các sản phẩm dựa trên nó.

6. Mỗi khi bạn cung cấp lại Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình), người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung cấp và chỉnh sửa Chương trình theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với quyền của những người tiếp nhận ở đây. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này.

7. Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những khiếu nại về việc vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không chỉ giới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc theo cách khác) trái với các điều kiện của Giấy phép GPL, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Chương trình. Ví dụ, nếu giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận có được bản sao của Chương trình trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn một cách miễn phí thì trong trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cung cấp Chương trình.

Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì phần nội dung còn lại của điều khoản vẫn được áp dụng, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những hoàn cảnh khác.

Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự do đang được thực hiện theo những thực tiễn chung về giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp một cách tích cực vào hàng loạt các phần mềm tự do được cung cấp thông qua hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định về việc họ có cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được cấp phép không thể tác động tới sự lựa chọn này.

Điều khoản này nhằm làm rõ những vấn đề được cho là hậu quả tiếp theo của các phần còn lại của Giấy phép này.

8. Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Chương trình bị cấm ở một số nước nhất định bởi quy định về sáng chế hoặc bản quyền, và người giữ bản quyền gốc đã quyết định áp dụng Giấy phép này cho Chương trình thì có thể bổ sung một điều khoản cụ thể hạn chế việc cung cấp theo phạm vi lãnh thổ để loại trừ các nước đó ra, tức là việc cung cấp chỉ được phép ở các nước không nằm trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp đó, điều khoản loại trừ sẽ được coi như một thành phần của Giấy phép này.

9. Tổ chức Phần mềm Tự do có thể tuỳ từng thời điểm mà công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay những quan ngại mới.

Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Chương trình và "bất kỳ một phiên bản nào sau đó" có áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể, thì bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do.

10. Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Chương trình vào các chương trình tự do khác mà điều kiện cung cấp khác với chương trình này, hãy viết cho tác giả để được phép. Đối với các phần mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung.

KHÔNG BẢO HÀNH
DO CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH "NGUYÊN TRẠNG" SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DÙ CÓ QUY ĐỊNH RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH. TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CÓ KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA CẦN THIẾT.

TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI NẮM BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH THEO SỰ CẤP PHÉP NHƯ TRÊN ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI THÔNG THƯỜNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI NẮM BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN.

Áp dụng những điều khoản trên như thế nào đối với chương trình của bạn

Nếu bạn xây dựng một chương trình mới, và bạn muốn cung cấp một cách tối đa cho công chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất để đạt được điều này là phát triển chương trình đó thành phần mềm tự do để ai cũng có thể cung cấp lại và thay đổi theo những điều khoản như trên.

Để làm được việc này, hãy đính kèm những ghi chú như sau vào chương trình của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng trong phần đầu của tập tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có bảo hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và trỏ đến toàn văn nội dung thông báo.

Một dòng đề tên chương trình và nội dung của nó.
Bản quyền (C) năm, tên tác giả.

Chương trình này là phần mềm tự do, bạn có thể cung cấp lại và/hoặc chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng của GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên bản 2 của Giấy phép, hoặc bất kỳ một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa chọn của bạn).

Chương trình này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy phép Công cộng của GNU để biết thêm chi tiết.

Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng của GNU kèm theo chương trình; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ chức Phần mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Bạn cũng phải bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và bưu điện).

Nếu chương trình chạy tương tác, hãy cho nó đưa ra một thông báo ngắn khi bắt đầu chạy chương trình như sau:

Gnomovision phiên bản 69, Copyright (C) năm, tên tác giả.

Gnomovision HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẢO HÀNH; để xem chi tiết hãy gõ `show w'. Đây là một phần mềm tự do, bạn có thể phân phối tiếp với những điều kiện nhất định, gõ ‘show c’ để xem chi tiết.
Các lệnh có tính giả thiết `show w' và `show c' sẽ cho xem những phần tương ứng trong Giấy phép Công cộng. Tất nhiên những lệnh mà bạn dùng có thể khác với ‘show w' và `show c'; những lệnh này có thể là nhấn chuột hoặc lệnh trong thanh công cụ - tuỳ theo chương trình của bạn.

Khi cần thiết, bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với chương trình. Sau đây là ví dụ:

Yoyodyne, Inc., bằng văn bản này từ chối tất cả các quyền lợi bản quyền đối với chương trình `Gnomovision' viết bởi James Hacker.

chữ ký của Ty Coon, 1 tháng 4 năm 1989
Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc.

Giấy phép Công cộng này không cho phép đưa chương trình của bạn vào trong các chương trình độc quyền. Nếu chương trình của bạn là một thư viện thủ tục phụ, bạn có thể thấy nó hữu ích hơn nếu cho thư viện liên kết với các ứng dụng độc quyền. Nếu đây là việc bạn mong muốn, hãy sử dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho Giấy phép này.
[RIGHT]Nguồn : http://chamecuacon.com/diendan/showthread.php?p=77149[/RIGHT]

 

*******************************************************
Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách : Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè !

Trả Lời Với Trích Dẫn

 • Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
 • Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
 • Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
 • Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
 • Làm sao để tiền bóng banh ?
 • Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
 • Làm sao sống giữa cuộc đời ?
 • Làm sao sống được chơi đời xa hoa ?
 • Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
 • Làm sao biết được người ta yêu mình?
 • Làm sao biết cách tỏ tình ?
 • Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?

Lạnh Lùng / Sắc Sảo / Chính Xác / Hoàn Hảo .
The Following User Says Thank You to SuperAdmin For This Useful Post:
Administrator (10-24-2008)
Trả lời

Tags
bản, công, cộng, của, dịch, giấy, gnu, gpl, phép, tiếng, việt


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:38 PM.
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)