10 hiệu ứng chuyển cảnh trong Adobe Premiere sẽ làm sống động video của bạn

10 hiệu ứng chuyển cảnh trong Adobe Premiere sẽ làm sống động video của bạn

Dưới đây là 10 hiệu ứng chuyển cảnh (Transition) sẽ làm cho video của bạn sống động hơn.

1. J Cut

2. Fade In/Out

3. Ink Transition

4. Light Leak

5. Spin

6. Whip/Pan

7. Luma Fade

8. Zoom

9. Masking

10. Glitch

Tìm hiểu cách sử dụng Transition trong Premiere: