20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Trong kho tài nguyên Giáng sinh của một nhà thiết kế, phông chữ luôn chiếm không gian lớn nhất vì mùa lễ luôn mang đến một số công việc bổ sung với các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế Giáng sinh cùng với các dự án thông thường.

Dưới đây là một số phông chữ chất lượng cao nhưng miễn phí để thiết kế trang web, thiệp chúc mừng, hình ảnh và các yếu tố liên quan đến thiết kế khác với chủ đề Giáng sinh. Hãy bắt đầu với thiết kế Giáng sinh.

PWChristmasfont

Tác giả: Peax Webdesign

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

DJB Holly Berry Wonderland

Tác giả: Darcy Baldwin Fonts

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

One Starry Night

Tác giả: Brittney Murphy Design

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Christmas Time

Tác giả: Lukasz KuIakowski

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Mountains Of Christmas

Tác giả: Tart Workshop

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Santa’s Sleigh

Tác giả: HypoTypo

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

DK Clair De Lune

Tác giả: David Kerkhoff

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Berty Script

Tác giả: Jonathan S. Harris

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Janda Sparkle and Shine

Tác giả: Kimberly Geswein

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

MTF Dear Santa

Tác giả: Miss Tiina

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Frosty Font

Tác giả: Font-a-licious

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Yellowtail

Tác giả: Astigmatic

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Sofia

Tác giả: Latinotype

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Oleo Script

Tác giả: soytutype
20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

KR Snowflake 2

Tác giả: Kats Fun Fonts

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

DJB Angel Baby

Tác giả: Darcy Baldwin Fonts

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Southpaw

Tác giả: Tyler Finck

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Parker

Tác giả: James Lafuente

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

SUNN

Tác giả: Gatis Vilaks and krisjanis mezulis

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Santas Big Secret BB

Tác giả: Gatis Vilaks and krisjanis mezulis

20 phông chữ miễn phí để thiết kế cho Giáng sinh

Nguồn: Hongkiat