25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo

25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo

25 Element Action tổng hợp, có thể trong tất cả các chương trình chỉnh sửa bao gồm Pro, After Effects, FCPX, Media Composer và DaVinci Resolve.

25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo

Đây là Action Pack Lite: một gói mẫu miễn phí dành cho đồ và chuyển động VFX. Tất cả đều tạo ra bằng cách quay bằng máy ảnh và ống chuyên nghiệp.

25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo

Freebie này bao gồm một vài Element chẳng hạn như vụ nổ, khói, lửa,…

25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo
25 Action Compositing Element miễn phí để tạo hiệu ứng kỹ xảo

Nguồn: Rocketstock
 
0/50 ratings