25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

Trong báo cáo xu hướng thiết kế năm 2019 của chúng tôi đã xác định sự phát triển của các thiết kế mang màu sắc rực rỡ. Ngoài ra, chúng ta cũng tìm thấy các màu phổ biến nhất trong năm 2019 là: UFO Green, Pink Pink và Proton Purple. Những màu sắc mãnh liệt cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và năng lượng cuộc sống. Các tông màu pastel và nhẹ sẽ được thay thế bởi các tông màu neon mạnh mẽ.

Chúng tôi đã tổng hợp được một số bảng màu Neon bắt mắt để truyền cảm hứng cho thiết kế tiếp theo của bạn.

1. Geometric Glow

2. Neon Lights

3. Psychedelic Pattern

4. Vivid Ferns

5. Abstract Wall

6. Colorful Cottage

7. Cosmic Burst

8. Pops of Pink

9. Agave Glitch

10. Fluorescent Fish

11. Glowing Coral

12. Luxurious Lights

13. Luminous Lines

14. Sharp Stationery

15. Smooth Prism

16. Venetian Windows

17. Retro Refraction

18. Acrylic Strokes

19. Bright Bokeh

20. Flashy Fog

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

21. Cyber Driver

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

22. Radiant Zoas

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

23. Graphic Gradient

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

24. Beach Vibes

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

25. Purple Portrait

25 Bảng màu neon bắt mắt để làm hài lòng người xem của bạn

Nguồn: Shutterstock