6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Một trong những cách nhanh nhất để thêm văn thể cho video hoặc hình ảnh của bạn trong After Effects là sử dụng chế độ hoà trộn (Blending Mode). Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái nhìn và cảm nhận của các thành phần Video.

Chế độ hòa trộn (còn được gọi là chế độ chuyển giao) có thể dễ dàng được áp dụng cho bất kỳ lớp nào trong thành phần của bạn để làm cho nó tương tác với các lớp bên dưới. Chế độ truyền tải có thể phục vụ như là một tiện ích nhanh chóng keying, hiệu ứng màu, hoặc thậm chí một công cụ Hình bóng.

Dưới đây chúng tôi đã làm tròn lên một danh sách gồm 6 chế độ hòa trộn của chúng tôi yêu thích để sử dụng trong After Effects. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các phương thức chuyển giao đề cập trong bài này trong Premiere và Photoshop là tốt.

1. Screen

Screen là một chế độ hoà trộn được sử dụng để loại bỏ những phần tối của hình ảnh của bạn. Các chế độ màn hình pha trộn cho phép bạn các yếu tố tổng hợp trên một nền đen vào khung cảnh của bạn. Bạn thường sẽ sử dụng chế độ hòa trộn này trong một bối cảnh VFX như hầu hết các yếu tố VFX thường đi kèm hoặc trước keyed hoặc trên một nền đen.

Ví dụ, nếu chúng ta đã có hình ảnh này:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

và đặt trong phần tử tuyết này

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Chúng ta có thể áp dụng một chế độ chuyển màn hình để ghép tuyết vào hình ảnh cuối cùng.

2. Multiply

Multiply đối lập với Screen. Thay vì đưa ra khỏi vùng tối, Multiply sẽ đưa ra những phần ánh sáng của hình ảnh của bạn. Trong khi Multiply có thể được sử dụng cho nhiều cảnh khác nhau, tôi thường sử dụng nó để thêm kết cấu grunge đến tác phẩm.

Ví dụ, nếu chúng ta đã có hình ảnh này:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Và sau khi Multiply

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Chúng ta chỉ có thể thêm một hiệu ứng Multiply để tạo ra một hiệu ứng grunge.

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect


3. Add

Giống như Screen, chế độ Add transfer mode chỉ làm nổi bật các hình ảnh trong khi loại bỏ những phần tối. Tuy nhiên, Add đi một bước xa hơn. Thêm, như tên của nó, cho biết thêm các giá trị màu sắc của nó như hình dưới đây gây ra các hình ảnh để làm tăng độ sáng.

Thực tế này có thể được sử dụng cho bất kỳ số lượng các mục đích. Tôi thường sử dụng chế độ chuyển giao này để mô phỏng ánh sáng trong thành phần của tôi như lens flares hoặc light leaks.

Ví dụ, chúng ta đã có hình ảnh này:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Và muốn tạo ra một light leak phong cách ‘Hipster’ chúng ta có thể đặt vào mask trên solid layer ở đầu.

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Sau đó, chúng ta có thể áp dụng chế độ transfer mode Add để tạo cách điệu light leak này.

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect


4. Classic Color Burn hoặc Color Burn

In line with Multiply, the Color Burn transfer modes will darken your image. However, Color Burn differentiates itself in a way that it blends with the background. As the name implies it creates a burned look, making it great for grunge and vintage looks. Highlights are retained when using the color burn effect. Color Burn is typically used to add a dirty vintage effect.

For example if we had this image:

Giống với Multiply, Color Burn của transfer modes sẽ làm tối hình ảnh của bạn. Tuy nhiên, Color Burn phân biệt chính nó khi kết hợp với nền. Như tên của nó nó tạo ra một cái nhìn bị đốt cháy, làm cho nó tuyệt vời cho grunge và vẻ cổ điển. Điểm nổi bật được giữ lại khi sử dụng màu ghi hiệu lực. Burn màu thường được sử dụng để thêm một hiệu ứng cổ điển.

Ví dụ, chúng ta đã có hình ảnh này:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

và áp dụng hình ảnh này lên đầu của các thành phần:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

Kết quả:

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect


5. Overlay

Overlay thay đổi màu sắc của trung-tông trong khi vẫn giữ ánh sáng và bóng tối phần của hình ảnh của bạn. Lớp phủ thường được sử dụng để thêm các yếu tố cách điệu thành phần của bạn. Ví dụ sau đây là một hình ảnh với một chất rắn màu xanh lá cây với các chế độ chuyển Overlay áp dụng.

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect

6. Soft Light

Soft Light tương tự như chế độ Overlay transfer mode. Tuy nhiên, Soft Lightxu hướng được rất tinh tế trong khi Overlay là đáng chú ý hơn. Dưới đây là cùng một lớp trên cùng một hình ảnh với chế độ chuyển Soft Light áp dụng thay Overlay.

6 chế độ Blend màu hữu ích trong After effect
 
0/50 ratings