Action màu neon cho một cái nhìn nghệ thuật

Action màu neon cho một cái nhìn nghệ thuật

Đây là một bộ màu dành cho Photoshop được lưu ở file ATN dạng file Action trong Photoshop. Khi mở nó trong Photoshop bạn sẽ nhận được 5 Action với 5 hiệu ứng màu khác nhau. Các tông màu của bạn sẽ được cải thiện đang kể giúp tạo ra những hiệu ứng hình ảnh rất đẹp và nghệ thuật.

Action màu neon cho một cái nhìn nghệ thuật

Action màu neon cho một cái nhìn nghệ thuậtAction màu neon cho một cái nhìn nghệ thuật


Cách sử dụng:

Tải về: