Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Sau khi đi qua 40 quốc gia trong 2 năm, Chanel Cartell và Stevo Dirnberger của How far from Home đã quyết định sàng lọc qua 14.000 bức ảnh của họ và tìm những bức ảnh tương có những khung cảnh tự từ khắp nơi trên thế giới. Sử dụng những hình ảnh này, họ đã tạo ra một loạt “ảnh ghép” hoặc các ảnh hoà trộn cạnh nhau theo những cách đẹp nhất.

Mục đích của họ là muốn nói đến sự gắn kết của con người, giữa mỗi quốc gia đều có sự gắn kết.

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

The Alps in Austria vs the Drakensberg in South Africa

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Summertime in Iceland vs wintertime in Germany

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Sunrise on Vancouver Island in Canada vs sunrise on Poros Island in Greece

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Sydney flora in Australia vs Bali flora in Indonesia

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Alberta in Canada vs Järpen in Sweden

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Bryce Canyon in the USA vs The Dolomites in Italy

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Banff National Park in Canada vs Tsitsikamma National Park in South Africa

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Sossusvlei in Namibia vs Otago in New Zealand

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Lake Tekapo in New Zealand vs Lake Wolfgang in Austria

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Forests in Norway vs Forests in Japan

Ảnh Side-by-Side hoà trộn các khung cảnh từ khắp nơi trên thế giới

Architecture in Italy vs architecture in Germany

 
0/50 ratings