Cách chọn và thay đổi màu sắc đối tượng trong Photoshop

Cách chọn và thay đổi màu sắc đối tượng trong Photoshop

Tìm hiểu cách nhanh chóng lựa chọn và thay đổi màu sắc trong hướng dẫn Photoshop nhanh này!

Chọn phạm vi màu

Để chọn các Màu khác nhau, tạo một Layer mới và vào Select –> Color Range. Nhấp vào Màu bạn muốn lấy mẫu với Công cụ Eyedropper. Bạn có thể thử với fuzziness để có được nhiều lựa chọn chính xác hơn. Ngoài ra, nếu bạn cần phải thêm hoặc bớt vùng chọn, bạn có thể sử dụng các Eyedroppers với các dấu cộng và trừ bên cạnh chúng để làm như vậy.

Điều chỉnh màu

Sau khi chọn được màu vào Layer – New Adjustment Layer – Hue/Saturation và thực hiện thao tác kéo thả các thông số Hue/Saturation để điều chỉnh hoặc thay đổi màu sắc cho vùng chọn.

Tinh chỉnh Layer Masks

Nếu bạn có các phần không mong muốn nhỏ trong một vùng chọn, bạn có thể loại bỏ nó bằng Công cụ Brush trên Layer Mask.

 
0/50 ratings