Cách thay nền trời cho hình ảnh trong Photoshop

Trong hướng dẩn này bạn sẽ học cách sử dụng các Background và Overlay để tạo một bầu trời hoàn hảo cho hình ảnh.

Tài nguyên chuẩn bị:

Các phím tắt bạn nên biết:

  • Nhân đôi Layer: CTRL+J
  • Phóng to, thu nhỏ Brush: Phím [ và ]
  • Đảo vùng chọn: CTRL+Shift+I
  • Thay đổi kích thước ảnh: CTR + T
  • Chọn toàn bộ: CTR + A

PSD kết quả tham khảo: http://bit.ly/2usgbLn

Lưu ý nhỏ: Trong hướng dẩn này mình sử dụng Macbook (Mac OS) nên một số biểu tượng phím tắt có hiển thị hình khác với Windows, mình sẽ chú thích một số icon bên dưới cho các bạn sử dụng Windows.

Windows:

Command = CTRL
Option = ALT

Video hướng dẩn:

Chúc bạn thành công.