Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty

Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty

Hàng ngày, hầu hết chúng ta đều làm việc trong một văn phòng, chúng ta ngồi trong cùng một không gian chung, trong khi làm việc trên các dự án riêng. Chúng tôi liên lạc chủ yếu là trực tuyến, màn hình trước mặt chúng ta, mặc dù làm việc hướng tới cùng mục tiêu chung.

Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty

A Play of Dependencies là một bộ bóng đèn giúp tăng sự tương tác mạnh môi trường làm việc, giao tiếp, trong mỗi người. Được thiết kế bởi Maya Pindeus và Johanna Pichlbauer, chiếc đèn này là một tập hợp của ba bóng đèn khuyến khích sự tham gia và tương tác giữa các đồng nghiệp. Nó được điều hành bởi hai người, và cần một trong hai sự thoả thận cạnh tranh hoặc hợp tác để điều khiển mạnh điện đóng hoặc mở. Một ví dụ điển hình khi làm việc theo nhóm.

Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Chiếc đèn có khả năng tăng sự tương tác của đồng nghiệp trong công ty
Tham khảo Design-Milk
 
0/50 ratings