Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng

Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng

Xuedaixun là một nghệ sĩ người Trung Quốc, người chuyên tạo ra những bộ tranh minh họa tuyệt đẹp. Nhưng khi cô ấy không tạo ra hình minh họa, nghệ sĩ có một sở thích khác – cô ấy mô phỏng lại mèo và chó như con người. Nghệ sĩ nắm bắt hoàn hảo tâm trạng và tư thế của các con vật để tạo ra những bức tranh vẽ đầy nghệ thuật. Kiểm tra nó trong bộ sưu tập dưới đây!

Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng
Họa sĩ biến hình ảnh chó và mèo thành con người, kết quả đầy ấn tượng

Xem ảnh khác của Xuedaixun trên Deviantart.

 
0/50 ratings