Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bảng vẽ Wacom Intous Pro

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bảng vẽ Wacom Intous Pro

Là một nhà thiết kế, điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng các công cụ một cách thoải mái và cho phép chúng ta phác thảo ý tưởng của mình một cách nhanh chóng và tự do. Nhà văn sử dụng bút hoặc bàn phím ergonomic. Họa sĩ có vô số cây cọ vẽ. Nhưng một nghệ sĩ Photoshop nên sử dụng cái gì?

Con chuột? Vâng, một con chuột chắc chắn có thể hoàn thành công việc, nhưng chuột máy tính không được thiết kế cho các nghệ sĩ kỹ thuật số. Có một cách tốt hơn để làm việc, đó là sử dụng bảng vẽ điện tử.

Nếu bạn là một người mới dùng bảng vẽ, việc thiết lập và sử dụng có một chút khó khăn. Nhưng bạn đừng lo, video bên dưới do PHPLearn thực hiện sẽ cho bạn thấy cách cài đặt và sử dụng bảng vẽ Wacom Intous Pro

Cách kết nối bảng vẽ Wacom với máy tính:

 
0/50 ratings