[INFOGRAPHIC] Lựa chọn font chữ phù hợp với thương hiệu

[INFOGRAPHIC] Lựa chọn font chữ phù hợp với thương hiệu

Thương hiệu không chỉ là khẩu hiệu hay biểu tượng thông minh – đó là cách khách hàng kết nối với dịch vụ của bạn qua tất cả các loại nền tảng. Và các nhà thiết kế chuyên tạo ra thương hiệu đáng nhớ có rất nhiều thủ thuật để làm cho mọi người phản hồi lại công ty theo những cách nhất định.

Chúng ta đã biết rằng màu sắc có thể ảnh hưởng đến cách mọi người nhận biết thương hiệu, bạn có thể tham khảo chi tiết tại bài viết Màu sắc trong thiết kế nhãn hiệu. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sức ảnh hưởng của Typography trong thiết kế thương hiệu hiệu như thế nào qua Infograhic bên dưới.

Khi nói đến việc chọn Typography phù hợp cho thương hiệu, nó không phải là chuyện đơn giản như ban nghĩ. Cũng giống như màu sắc, Typorgaphy có ảnh hưởng lớn đến kết quả của việc nhận dạng thương hiệu và không nên đưa ra các quyết định nhẹ nhàng.

[INFOGRAPHIC] Lựa chọn font chữ phù hợp với thương hiệu

Theo Iconic Fox

 
0/50 ratings