Messenger: Template nhắn tin trong After Effects

Messenger: Template nhắn tin trong After Effects

Chúng tôi đã thực hiện nó để dễ hiển thị cuộc trò chuyện và nhắn tin trong video của bạn dàng hơn hơn bao giờ hết để! Messenger là template bao gồm năm hình ảnh tin nhắn phong cách độc đáo . Tùy chỉnh giao diện để phù hợp với dự án của bạn.​

Messenger: Template nhắn tin trong After Effects

Các cuộc hội thoại đang được thay thế cho các hành động. Phong cách đồ họa này đã xuất hiện trong một số dự án trong những năm gần đây, như House of Cards, Non-Stop, và một số khác.

Messenger: Template nhắn tin trong After Effects

Chúng tôi yêu thích hiệu quả của phương pháp này đồ họa – nó mất ít thời gian và không cần phải quay lại màn hình điện thoại.

Messenger: Template nhắn tin trong After Effects

Có gì ở template này?

Messenger bao gồm năm kiểu tin nhắn (có và không có ảnh), bảng màu tùy chỉnh, và bubble/text tuỳ chỉnh. Bạn có thể dễ dàng kéo và retime hình ảnh động để phù hợp với nhu cầu của bạn.

HD sử dụng:

Đã đính kèm trong file

Video:

Nguồn: Rocketstock
 
0/50 ratings