Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Nhiếp ảnh gia và nghệ sỹ thị giác Antti Karppinen đã tạo ra những hình ảnh tuyệt vời với kinh nghiệm sử dụng Photoshop trong hơn 23 năm. Karppinen có thể chân dung (chụp trong xưởng phim, nhà để xe và ngoài trời) và biến chúng thành những hình ảnh cực kỳ ấn tượng.

Dưới đây là những tác phẩm trước và sau Photoshop cực kỳ ấn tượng:

A Desert Road

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Cổng trời

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Thuyền cháy

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Angel

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Một đường mòn Rainy

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Warrior

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

The Last Clean Air

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Bazooka ở Warzone

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Jack Sparrow Riding a Turtle

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Avatar

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Assassin

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

A Stormy Relationship

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Những hình ảnh trước và sau này sẽ cho bạn thấy sức mạnh kỳ diệu của Photoshop

Nguồn: Antti Karppinen
 
0/50 ratings