[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle

[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle

Bộ sưu tập chất lượng cao tuyệt vời của 120 Typography Minimal Logos Bundle sẽ giúp bạn để làm cho logo sáng tạo và chuyên nghiệp cho chất riêng của sản phẩm thương mại của bạn. Đơn giản nhưng tuyệt vời kết hợp của các font sẽ tăng cường sự hoàn hảo của thương hiệu của bạn. Mỗi logo là hoàn toàn có thể chỉnh sửa và rất dễ dàng để tùy chỉnh. Tất cả mọi thứ được thực hiện, chỉ cần thay đổi tên trong vòng một phút.

Các tính năng:

  • Chất lượng cao và các mẫu logo chuyên nghiệp
  • Logos hoàn toàn vector đồ họa
  • Logo CMYK
  • Hoàn toàn có thể chỉnh sửa và rất dễ dàng để tùy chỉnh
  • In sẵn sàng
  • Đầy đủ nhiều lớp
  • 300 PPI
  • Logos là EPS, AI và PSD định dạng
  • Tất cả các phông chữ của bộ này là có thể chỉnh sửa
  • Miễn phí sử dụng phông chữ (tất cả các liên kết chữ kèm file chính)

Mockup không bao gồm. Đối với chỉ mục đích trình bày.

[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle
Download

 
0/50 ratings