Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp

Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp

Một bộ sưu tập các Slideshow gồm 85 trang với thiết kế tối giản rất hiện đại và sáng tạo.

Tính năng chính

 • 85 Unique MASTER Slides
 • 16:9 Aspect Ratio
 • 6 Color Variation
 • 7 PPTX and 7 PPT Powerpoint Files
 • Animated
 • Pixel-perfect INFOGRAPHICS
 • Data charts (Editable via Excel)
 • Editable Icons as Vector shapes
 • The images used in the demos are not included (All template on GraphicRiver not contain photos. It is the policy of envato)

Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp

INCLUDED FILES

 • 7 PPTX and 7 PPT Files
 • Help Guide

FONT USED

 • Raleway

Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp
Slideshow trình chiếu 85 trang PowerPoint siêu tiện dụng cho thuyết trình và doanh nghiệp

Tải về:

 
0/50 ratings
Bài trướcChuyển đổi văn bản sang Masks trong After Effects
Bài tiếp theo[PSD/AI]120 Typography Minimal Logos Bundle