[Expired] Coupon giảm giá 20% hóa đơn, gia hạn được tại GoDaddy

0
27

Mấy coupon giảm giá theo % có thể sử dụng để gia hạn hosting/domain lần trước tại GoDaddy đã die hết rồi. Với những bạn đang cần gia hạn dịch vụ gấp ở GoDaddy có thể sử dụng coupon giảm giá 20% lần này.

Coupon này sẽ giảm 20% hóa đơn thanh toán của tất cả các dịch vụ, tuy nhiên dùng tốt nhất cho hosting nhé. Mức giảm không bằng đợt tháng 2 (giảm 30%) nhưng nếu có hosting đã dùng lâu tại GoDaddy mà sắp hết hạn thì hãy tranh thủ gia hạn nhé!

Nhấn vào nút dưới đây để nhận mã giảm giá:

Có thể thanh toán bằng Paypal

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.