GoDaddy thay đổi trang Shopping Cart khiến chỗ nhập coupon khó tìm hơn

0
35
GoDaddy thay đổi trang Shopping Cart khiến chỗ nhập coupon khó tìm hơn

Chắc nhiều bạn hay sử dụng GoDaddy đã biết và quen thuộc với giao diện mới của trang Shopping Cart. Tuy nhiên, gần đây vẫn có vài bạn hỏi mình chỗ nhập coupon giảm giá khi thanh toán nên mình viết topic này để thông báo và hướng dẫn cho những ai chưa biết sử dụng.

Trước đây, GoDaddy có để khung nhập coupon rõ ràng ở bên tay phải, tuy nhiên sau khi thay đổi giao diện, bạn phải để ý dòng “Do you have a promo, source code or referral code?” ở dưới cùng bên trái và click vào chữ Click here bên dưới thì mới hiện ra khung nhập coupon.

GoDaddy thay đổi trang Shopping Cart khiến chỗ nhập coupon khó tìm hơn

Chắc do nhiều người dùng coupon giảm giá quá nên GoDaddy mới thay đổi cái này chăng(?) GoDaddy thay đổi trang Shopping Cart khiến chỗ nhập coupon khó tìm hơn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.