Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng IP của Hosting

0
51

Hướng dẫn trỏ domain về hosting bằng IP của hosting là phần tiếp theo của bài viết Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting theo 2 cách. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những thông tin cần thiết về cách thức liên kết giữa domain và hosting thông qua Máy chủ phân giải tên miền DNS Servers (hay NameServers), bạn nên xem qua bài trước để dễ dàng hiểu được các bước hướng dẫn của bài này.

Trong bài này, VHW sẽ hướng dẫn cách trỏ domain về hosting dùng chính NameServers của nhà cung cấp domain. Các hình ảnh minh họa được VHW thực hiện trên domain mua của name.com.

Để làm việc này, ta sẽ truy cập vào trang quản lý domain, ví dụ VHW vào trang quản lý domain ở name.com. Trước hết ta xem mục Nameservers, ở đây mặc định là các NS records của chính name.com (bạn có thể thay bằng NS records của dịch vụ khác…nhưng theo cách trỏ domain bằng IP, ta sẽ dùng NameServers của chính name.com):

Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng IP của Hosting

Sau đó, chúng ta sẽ thêm IP trong tab DNS Records như hướng dẫn bên dưới:

Bước 1- Nhập địa chỉ IP để tạo A -Record

Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng IP của Hosting

A Record (Address Record) là địa chỉ ip của hosting/vps:

  • Trong ô Host bạn bỏ trống vì mặc định nó là tên domain (một số nơi sẽ nhập dấu * hoặc @,nhưng thường không cần thiết)
  • Ô Answer bạn điền địa chỉ IP của hosting/vps cần trỏ tới.
  • Ô TTL – là thời gian phản hồi,bạn cứ để mặc định.

Ấn Add Record để hoàn tất.

Bước 2-Tạo CNAME Record

Vì địa chỉ trang web có thể có dạng yourdomain.com hay www.yourdomain.com. Trong khi mặc định địa chỉ IP bạn trỏ về yourdomain.com nên chúng ta sẽ tạo một tên miền con www bằng CNAME Record để trỏ về tên miền chính yourdomain.com (hoặc ip) phòng khi người dùng gõ www.yourdomain.com thì vẫn vào được trang web.

Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng IP của Hosting

Vậy là xong!

Bạn đợi khoản 30 phút và vào gõ tên miền trên trình duyệt xem nó có trỏ về hosting chưa. Hoặc vào trang Check Host, gõ tên miền xem nó có hiển thị IP của hosting không. Vì các DNS Servers có thể lưu cache khá lâu, nên muốn thấy kết quả tức thì, bạn có thể đổi DNS Servers của máy tính sang một DNS Servers khác…VHW sẽ có bài hướng dẫn và giải thích vì sao lại làm vậy trong một bài hướng dẫn khác.

Chúng ta cũng có thể trỏ domain về hosting bằng cách dùng NameServers của Hosting, VPS hay NameServers trung gian (như CloudFlare..) ở bài hướng dẫn tiếp theo:

Xem tiếpHướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng NS Records

Hướng dẫn trỏ Domain về Hosting trong 5 phút bằng IP của Hosting

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.