Tổ chức ICANN là gì?

0
30
Tổ chức ICANN là gì?

ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, quản lý tất cả các loại tên miền trên toàn thế giới.

Tổ chức ICANN là gì?

ICANN được viết tắt từ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, được thành lập vào ngày 18/9/1998 và chính thức trở thành tổ chức giám sát các nhiệm vụ liên quan tới Internet, hoạt động dưới danh nghĩa chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 30/9/1998.

Tổ chức này chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng Internet như:

  • Quản lý dữ liệu hệ thống tên miền trên Internet.
  • Quản lý, phân phối và ủy quyền cấp phát địa chỉ IP cho từng khu vực cụ thể.
  • Đưa ra các chính sách hợp lý cho sự phát triển và quốc tế hóa hệ thống tên miền cấp cao (Top-level Domain).

Danh sách tất cả tên miền thuộc một loại TLD (.COM, .NET, .ORG…) được lưu trong cơ sở dữ liệu gọi là Registry. Một nhà quản lý registry, hay còn được gọi là NIC (network information center) sẽ quản lý danh mục này. Tham khảo toàn bộ danh sách registry operator tại đây.

Bạn trực tiếp mua tên miền ở các nhà cung cấp dịch vụ – Registrar. Đây là những công ty được ủy quyền để bán tên miền. Bạn có thể xem được toàn bộ danh sách các nhà cung cấp trên trang chính thức của ICANN. Có một số công ty Việt Nam trong danh sách này.

Ví dụ như tên miền Canhme.com của mình thuộc quyền quản lý registry của Verisign, được đăng ký thông qua registrar là GoDaddy.

Công việc của ICANN dựa trên nguyên tắc cơ bản là giúp duy trì sự hoạt động ổn định của Internet.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.