[Video] Đầu tư tên miền là gì?

0
36
Hướng dẫn tắt Domain Privacy của GoDaddy

GoDaddy vừa xuất bản một loạt video với nội dung giới thiệu các khái niệm cơ bản về tên miền, trong đó có Domain Investing – Đầu tư tên miền.

Mặc dù chưa có vietsub nhưng toàn bộ nội dung video khá dễ hiểu với ví dụ hình ảnh cụ thể. Bạn cũng có thể nhấn vào phần phụ đề để xem engsub trong trường hợp nghe không kịp nha.

What is domain investing? – YouTube@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:local(‘Roboto Regular’),local(‘Roboto-Regular’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/2UX7WLTfW3W8TclTUvlFyQ.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:500;src:local(‘Roboto Medium’),local(‘Roboto-Medium’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:italic;font-weight:400;src:local(‘Roboto Italic’),local(‘Roboto-Italic’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/1pO9eUAp8pSF8VnRTP3xnvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:italic;font-weight:500;src:local(‘Roboto Medium Italic’),local(‘Roboto-MediumItalic’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/OLffGBTaF0XFOW1gnuHF0YbN6UDyHWBl620a-IRfuBk.woff)format(‘woff’);}if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load(“400 10pt Roboto”, “”);document.fonts.load(“500 10pt Roboto”, “”);}html {overflow: hidden; }body {font: 12px Roboto, Arial, sans-serif;background-color: #000;color: #fff;height: 100%;width: 100%;overflow: hidden;position: absolute;margin: 0;padding: 0;}#player {width: 100%;height: 100%;}h1 {text-align: center;color: #fff;}.hid {display: none;}h3 {margin-top: 6px;margin-bottom: 3px;}.player-unavailable {position: absolute;top: 0;left: 0;right: 0;bottom: 0;padding: 25px;font-size: 13px;background: url(/img/meh7.png) 50% 65% no-repeat;}.player-unavailable .message {text-align: left; margin: 0 -5px 15px;padding: 0 5px 14px;border-bottom: 1px solid #888;font-size: 19px;font-weight: normal;}.player-unavailable a {color: #167ac6;text-decoration: none;}.ytp-lightweight {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;}.yt-uix-button-primary, .yt-uix-button-primary[disabled], .yt-uix-button-primary[disabled]:hover, .yt-uix-button-primary[disabled]:active, .yt-uix-button-primary[disabled]:focus { background-color: #167ac6; }var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || ”) + ‘data_’;return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},info: {}});},now: window.performance && window.performance.timing &&window.performance.now ? function() {return window.performance.timing.navigationStart + window.performance.now();} : function() {return (new Date()).getTime();},tick: function(l, t, n) {ticks = ytcsi.gt(n).tick;var v = t || ytcsi.now();if (ticks[l]) {ticks[‘_’ + l] = (ticks[‘_’ + l] || [ticks[l]]);ticks[‘_’ + l].push(v);}ticks[l] = v;},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;},setStart: function(s, t, n) {ytcsi.info(‘yt_sts’, s, n);ytcsi.tick(‘_start’, t, n);}};(function(w, d) {ytcsi.setStart(‘dhs’, w.performance ? w.performance.timing.responseStart : null);var isPrerender = (d.visibilityState || d.webkitVisibilityState) == ‘prerender’;var vName = d.webkitVisibilityState ? ‘webkitvisibilitychange’ : ‘visibilitychange’;if (isPrerender) {ytcsi.info(‘prerender’, 1);var startTick = function() {ytcsi.setStart(‘dhs’);d.removeEventListener(vName, startTick);};d.addEventListener(vName, startTick, false);}if (d.addEventListener) {d.addEventListener(vName, function() {ytcsi.tick(‘vc’);}, false);}var slt = function(el, t) {setTimeout(function() {var n = ytcsi.now();el.loadTime = n;if (el.slt) {el.slt();}}, t);};w.__ytRIL = function(el) {if (!el.getAttribute(‘data-thumb’)) {if (w.requestAnimationFrame) {w.requestAnimationFrame(function() {slt(el, 0);});} else {slt(el, 16);}}};})(window, document);var ytcfg = {d: function() {return (window.yt && yt.config_) || ytcfg.data_ || (ytcfg.data_ = {});},get: function(k, o) {return (k in ytcfg.d()) ? ytcfg.d()[k] : o;},set: function() {var a = arguments;if (a.length > 1) {ytcfg.d()[a[0]] = a[1];} else {for (var k in a[0]) {ytcfg.d()[k] = a[0][k];}}}};var yterr = yterr || true;

If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

0:00
0:00

0:00 / 2:31

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.