4 triệu euro giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam

4 triệu euro giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) sẽ hỗ trợ Việt Nam 4 triệu euro để triển khai dự án giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã ký thỏa thuận thực hiện và khởi động dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam”, theo thông cáo phát hôm 11/6 của GIZ. Dự án dự kiến kéo dài 4 năm kề từ năm nay với tổng kinh phí 4 triệu euro.

4 triệu euro giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Những đợt lũ đến Việt Nam ngày càng có sức tàn phá khủng khiếp, mà một trong những nguyên nhân là hệ quả của Biến đối khí hậu. (Ảnh: Hải Bình)

Dự án nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân của Đức hỗ trợ.

Mục tiêu của dự án là tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc phối hợp và tư vấn để xây dựng và thực hiện các NAMA có thể đo đạc, báo cáo và thẩm định ở Việt Nam và thu hút các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế cũng như từ các nguồn tư nhân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, dự án sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực, thể chế tại Bộ Tài nguyên Môi trường về phối hợp hiệu quả và tư vấn để xác định, xây dựng và thực hiện NAMA; thiết lập hệ thống công cụ đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) cấp quốc gia cho NAMA.

Dự án hy vọng sẽ góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ khí hậu, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên, cải tiến công nghệ và qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Các kết quả của dự án sẽ sẽ giúp ích cho các cơ quan quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Theo Vnexpress