Thursday, August 25, 2022

NHIỀU NGƯỜI ĐANG XEM

EDITOR'S PICK

Tầm quan trọng của kích thước, kích cở tệp và quy...

Có lý do chúng tôi có các quy tắc về kích thước và kích cở tệp. Tìm hiểu nó ảnh hưởng như thế nào khi làm việc cho máy in và ngay cả các nền tảng trực tuyến. Trong thế giới của thiết kế và sản...

8 lời khuyên về thiết kế nút CTA – Nút kêu...

Giao diện người dùng thường bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi thứ đóng một vai trò quan trọng trong trải nghiệm người dùng cũng như tỷ lệ chuyển đổi của các trang web và ứng dụng. Ngay cả các...