Tổng hợp tài nguyên thiết kế giao diện người dùng dành cho UI Designer Phần 2

0
164

Tổng hợp tài nguyên thiết kế giao diện người dùng dành cho UI Designer Phần 2

Ở phần trước, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu thiết kế giao diện người dùng, trong danh sách này, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ các mẫu khác. Bạn có thể xem phần trước đó tại đây.

Dưới đây là bộ sưu tập các gói GUI Sketch miễn phí dành cho UI UX Designer. Tất cả file dưới đây được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm Dribbble, Bypeople,…

Tất cả file được phép sử dụng cho cá nhân và thương mại.


Messenger App UI Kit (Sketch)

Free Blog App UI Kit (Sketch)

Free Colorful Website UI Kit

Free E-Commerce UI Kit (Sketch, XML)

Vera Block: Modern UI Kit (PSD, Sketch)

LiquidPro UI Kit (PSD – Sketch)

Take Me Free UI Kit (PSD – Sketch- Adobe Xd)


Food & Drink UI Kit (PSD – Sketch)

Snug UI: Mobile Magazine and Blog Kit (PSD and Sketch)

Tổng hợp