10 mẫu Invoice miễn phí dành cho các nhà sáng tạo

Lập hoá đơn là công việc cần thiết cho các nhà sáng tạo độc lập và tự do. Mặc dù các hoá đơn mặc định thường khó trong việc thiết kế, nhưng có một số cách để chúng ta cải tiến chúng và mang lại cho chúng những “chất” riêng phản ánh đúng sự sáng tạo của bạn.

Một trong những biện pháp là sử dụng mẫu hóa đơn miễn phí, phù hợp với các cá nhân trong ngành công nghiệp sáng tạo. Từ đó, nhanh chóng và dễ dàng tùy chỉnh chúng để phù hợp với thương hiệu cá nhân của bạn và ngôn ngữ thiết kế mong muốn. Đổi lại, nó sẽ giúp gây ấn tượng hơn nữa cho khách hàng và cải thiện thương hiệu cá nhân tổng thể của bạn.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mẫu hóa đơn miễn phí đẹp nhất có sẵn dành cho nhà sáng tạo.

Invoice Free Sketch Source


Tải về

Invoice Template

Tải về

Invoice Template Free Sketch

Tải về

Modern Invoice Template

Tải về

Invoice Free Template

Tải về

Free Branding Identity

Tải về

Diamond Yellow Invoice


Tải về

Invoice Free Template

Tải về

Free PSD Invoice Template

Tải về

Elegant Invoice for Sketch

Tải về