20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) – Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video

Bộ font này có chứa nhiều font chữ Việt hóa với nhiều thể loại và phong cách khác nhau rất phù hợp để làm typography cho các video âm nhạc Youtube, banner quảng cáo và nhiều loại hình thiết kế khác.

Việt hóa, yêu cầu reup: Mộc Hạ
Mục đích sử dụng: Cá nhân, phi thương mại
Thông tin tác giả và link mua sử dụng thương mại đọc trong file Read Me đính kèm.

Trong quá trình sử dụng nếu thấy font bị lỗi có thể phản hồi lại bên dưới để mình chỉnh sửa. Xin cảm ơn.
Reup lại vui lòng ghi đầy đủ thông tin về Font, người Việt hóa và người chỉnh ảnh.

Bên dưới là một số ảnh demo của font:

1. MTD Acryle Script

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Mộc Hạ

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: spm

2. MTD AlFresco Bold
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Tâm
3. MTD Anydore

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Lix

4. MTD Authentica Rough

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Moon

5. MTD Berliana Monoline
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Lix
6. MTD Charlize One
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Diêu
7. MTD Hangbird
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Mộc Hạ
8. MTD Hijrnotes
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Duy Ripper

9. MTD Himalaya (2 font)
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Duy Ripper
10. MTD Houstoner Script
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Lix
11. MTD JV Signature Regular
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Diêu
12. MTD Mind Blowing
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Mei
13. MTD One Starry Night
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Mun
14. MTD Portrait Script Bounce
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Diêu
15. MTD Prida 01, MTD Prida 02 Calt (5 font)
20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Jx

20 FONT VIỆT HÓA MTD (P4) - Bộ Font chữ dùng làm Typography, Video
Edit: Mộc Hạ – Art: 顾小屿

Tải về:

 
0/50 ratings