60 mẫu Pattern miễn phí

60 mẫu Pattern miễn phí

Một bộ sưu tập gồm 60 mẫu Pattern có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm tiêu dùng, tờ rơi, tài liệu quảng cáo, tờ rơi, biểu ngữ, hình nền,… Bộ sưu tập chứa rất nhiều mẫu như thức ăn, nước ngọt, trái cây, mùa hè, hoa, tình yêu, động vật và thiết kế hình học. Tất cả các mẫu đã được thực hiện bởi các nhà thiết kế từ nhóm thiết kế khu vực và được miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại.

60 mẫu Pattern miễn phí

Nguồn: Bypeople