[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016

[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016

Một bộ sưu tập mới tuyệt vời bao gồm nhiều Logo chủ đề Giáng sinh năm nay!

[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016
[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016
[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016
[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016
[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016
[AI/PSD/EPS] Bộ Template thiết kế Logo giáng sinh 2016

Tính năng, đặc điểm:

  • 16 Logos
  • Editable PSD Files (Photoshop)
  • Editable AI Files (cho Illustrator)
  • Editable EPS Files
  • vector Shapes
  • chữ điều chỉnh được
  • layered
  • Dễ dàng chỉnh sửa, chỉnh sửa lại kích thước và màu sắc mà không làm mất chất lượng hay độ phân giải. 100% vector hình dạng có thể chỉnh sửa trong Photoshop và Illustrator.
  • Văn bản có thể chỉnh sửa. Tất cả các phông chữ được sử dụng là miễn phí hoặc miễn phí cho chỉ sử dụng cá nhân. Các liên kết cho phông chữ được trong 2 tập tin văn bản bao gồm trong việc tải xuống.

Link Download:

+ Download tại đây