Cách thay đổi phím tắt trên Premiere Pro thành phím tắt Final Cut Pro

0
113

Cách thay đổi phím tắt trên Premiere Pro thành phím tắt Final Cut Pro

Tìm cách chuyển đổi công việc của bạn từ Final Cut Pro qua Premiere Pro? Dưới đây là một cách nhanh chóng để làm cho quá trình chuyển đổi dễ dàng hơn.

Trong khi Final Cut Pro X chắc chắn là một phần mềm tuyệt vời, có những lý do bạn có thể muốn di chuyển qua Premiere Pro.

Thay đổi phím tắt Premiere Pro giống phím tắt của Final Cut Pro

Trong khi cá nhân tôi đề nghị học tập các phím tắt bàn phím Pro Premiere nếu bạn đang lập kế hoạch sử dụng Premiere Pro cho một số tiền dài của thời gian, bạn có thể chuyển đổi các phím tắt bàn phím của bạn để Final Cut Pro 7 phím tắt từ trình đơn phím tắt trong Premiere.

Bước 1: Điều hướng đến các phím tắt đơn

Để điều hướng menu phím tắt, chỉ cần tới Premiere Pro> Keyboard Shortcuts hoặc nhấn Option + Command + K.

Cách thay đổi phím tắt trên Premiere Pro thành phím tắt Final Cut Pro

Bước 2: Thiết Final Cut Pro

Trong bàn phím menu, chọn Final Cut Pro 7.0 và nhấn OK.

Cách thay đổi phím tắt trên Premiere Pro thành phím tắt Final Cut Pro

Bây giờ các phím tắt trên Premiere sẽ giống trên Final Cut Pro.

Nếu bạn hoàn toàn sẵn sàng để học phím tắt bàn phím trên Premiere Pro, bạn có thể muốn mua một bàn phím chỉnh sửa được chỉ định với các biểu tượng phím tắt được liệt kê trên các phím.

Cách thay đổi phím tắt trên Premiere Pro thành phím tắt Final Cut Pro

Bạn có thể xem thêm bảng phím tắt hữu ích tại đây