Hướng dẫn tách nền ảnh nhanh chóng trong Photoshop

Hướng dẫn tách nền ảnh nhanh chóng trong Photoshop

Trong video hướng dẫn này, bạn sẽ nhanh chóng học được cách bóc tách nền ảnh nhanh chóng cho đối tượng bằng chức năng Select and Mask trong Photoshop.

Select and Mask là 1 công cụ mới thông minh trong phiên bản Photoshop CC 2015.5 , ở các phiên bản trước đây được biết đến với cái tên Refine Edge. Chức năng chính của nó là xử lý vùng chọn và tách sản phẩm, đặc biệt là lông, tóc.


Hình ảnh:
https://unsplash.com/photos/vetJrFdWesQ