NGUYÊN TẮC ĐỐI XỨNG TRONG THIẾT KẾ

Đối xứng là khi các yếu tố được sắp xếp theo cùng một cách vào hai phía của trục. Sự đối xứng hoàn hảo là khi các yếu tố được phản chiếu qua gương và khiến cả hai phía giống hệt nhau.

SỰ CÂN BẰNG

Đối xứng tạo sự cân bằng trong thiết kế. Khi các yếu tố giống nhau trên cả hai phía của trục, thiết kế có vẻ hài hòa hơn. Nếu ta thiết kế một con phố với 5 ngôi nhà trên một bên và bên kia cũng 5 ngôi nhà, đi trên phố sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bởi sự sắp xếp của các ngôi nhà là cân bằng nhau.

Một ví dụ về đối xứng là sự sắp xếp bìa các bản nhạc trong ứng dụng Rdio. Các yếu tố trên hai phía của màn hình được xếp theo cùng một kiểu. Kiểu sắp xếp này giúp ta dễ dàng đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

BẤT ĐỐI XỨNG

Các thiết kế là bất đối xứng nếu sự sắp xếp các yếu tố khác nhau trên hai phía của trục. Nếu ta thiết kế một con phố với 5 ngôi nhà trên một bên và 1 ngôi nhà bên còn lại, con phố đó sẽ tạo sự mất cân bằng và có lẽ là cả sự không thỏa mái.

Một thiết kế bất đối xứng là sự sắp xếp trong ứng dụng Pinterest. Dù cột trái và cột phải có cùng độ rộng, chiều cao các yếu tố trong mỗi cột lại khác nhau. Chính sự thay đổi đó khiến ta khó đọc được từ trái qua phải. Thâm chí chỉ một chút bất đối xứng có thể đánh mất sự cân bằng và dễ chịu trong một bản thiết kế.