Tạo hiệu ứng độ sâu trường ảnh cho hình ảnh đơn giản trong Photoshop

Tạo hiệu ứng độ sâu trường ảnh cho hình ảnh đơn giản trong Photoshop

Trong hướng dẩn này bạn sẽ học cách tạo hiệu ứng độ sâu trường cho hình ảnh một cách đơn giản và nhanh chóng trong Photoshop bằng cách kết hợp công cụ Sellection Tool và các công cụ cơ bản trong Photoshop.