10 Mẫu Pattern miễn phí phong cách Geomatric (các khối hình học)

Dưới đây là 10 mẫu Pattern phong cách hình học miễn phí bạn có thể sử dụng cho các dụ án thiết kế của mình. Có sẳn ở định dạng JPG với kích thước 900x900px hoặc bạn cũng có thể cài nó vào Photoshop từ file .PAT

Mẫu miễn phí được chia sẻ bởi Deeezy. Bạn có thể mua phiên bản đầy đủ tại đây.