Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng công cụ Mesh Tool trong Adobe Illustrator để tạo một áo T-shirt bằng vector!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bộ sưu tập áo bóng đá Jerseys với nhiều loại
1. Cách vẽ một áo T-Shirt với công cụ Mesh Tool
Bước 1

Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ Mesh Tool khi tạo ra một hình T-shirt như thật!

Bắt đầu vẽ nữa hình áo thun với công cụ Pen Tool (P). Fill với màu #FDFDFD.

Tạo một bản sao hình! Đặt sang một bên-chúng ta sẽ cần nó sau này.

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng Mesh! Chọn công cụ Mesh Tool (U) và bắt đầu tạo Mesh grid trên đối tượng bằng cách đặt các nút. Sau đó, chọn nút ở cạnh trên cùng bên trái của áo và thay đổi màu sắc của chúng #D5D5D5.

Thêm nhiều nút hơn, như minh họa ở hình dưới đây, và màu sắc phía dưới hai phần ba của các áo với #F1F1F1.

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 2
Tiếp tục làm tương tự như vậy, nhưng sử dụng những màu này:

 1. #DFDFDF
 2. #B7B7B7
 3. #7E7E7E

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 3
Tạo thêm bóng và nếp gấp ở bước này, bằng cách sử dụng các màu sau:

 1. #7E7E7E
 2. #B4B4B4
 3. #C9C9C9

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 4

Thêm một vài Mesh nodes và áp dụng những màu cuối.

 1. #AAAAAA
 2. #DADADA
 3. #D1D1D1

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 5
Thêm một nếp gấp cuối với #BCBCBC và bây giờ tạo một đối tượng sao chép đối xứng bằng cách right-clicking và chọn Transform > Reflect.

Chọn Vertical và click Copy thay vì OK.

Đặt hai bản sao với nhau -Hãy chắc chắn rằng những nút lưới ở giữa những đường thẳng. Bạn có thể Group cả hai đối tượng (Control-G) để dễ sử dụng.

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 6
Tiếp theo, hãy vẽ tay áo! Vẽ một phác thảo và lưu một bản sao cho sau này. Tiếp tục sử dụng công cụ Mesh Tool (U) với các màu sau:

 1. #DCDCDC
 2. #949494
 3. #FCFCFC

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Step 7
Áp dụng những chỉnh sửa để hoàn tất tay áo:

 1. #F4F4F4
 2. #606060
 3. #FBFBFB

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 8
Vẽ bên trong áo với các màu sau:

 1. #A6A6A6
 2. #676767
 3. #8D8D8D

Lưu một bản sao của hình phác thảo!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 9

Vẽ thêm một số nếp gấp với:

 1. #898989
 2. #919191
 3. #B7B7B7

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 10
Vẽ một hình dạng phác thảo và lưu một bản sao cho sau này.

Hoàn tất mẫu áo bằng cách chọn màu cho cổ áo, sử dụng những màu sau:

 1. #F4F4F4
 2. #D0D0D0
 3. #DDDDDD
 4. #CECECE

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 11
Bây giờ, đặt tất cả các thành phần lại với nhau! (Tạo ra tay áo thứ hai bằng cách làm lại Bước 5).

Chiếc áo đã hoàn thành!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
2. Áp dụng Pattern vào áo
Bước 1
Vẽ một mẫu pattern sọc màu đỏ (#E81010) trên nền trắng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ pattern khác mà bạn muốn!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 2
Lấy bản sao của phác thảo mà chúng ta đã thực hiện ở Bước 1, tạo một bản sao đối xứng và sử dụng Pathfinder, Unite cho các hình.

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 3
Đặt pattern mà chúng ta đã tạo trước lên trên hình màu trắng. Chọn cả hai và sau đó nhấp phải và chọn Make Clipping Mask.

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 4
Lấy những bản sao phác thảo khác mà chúng ta thực hiện trong phần trước của hướng dẫn và thêm chúng vào pattern mẫu áo của chúng ta. Bạn có thể Group chúng lại.

Tiếp theo, thực hiện Mesh T-shirt và trong bảng Transparency panel, thay đổi Transparency mode thành Multiply. Đặt Mesh T-shirt lên trên pattern và hoàn tất!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Bước 5
Mẫu pattern áo T-shirt của chúng ta đã hoàn thành! Bạn có thể áp dụng các pattern mà bạn thích.

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator
Làm tốt lắm, bây giờ bạn đã hoàn thành!
Bây giờ thì thế nào? Bạn có thể thử những bài hướng dân khác từ profile của tôi hoặc xem profile của tôi trên GraphicRiver, cũng như bộ sưu tập các mẫu áo mà chúng tôi đã tạo trong hướng dẫn này.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và tôi sẽ rất vui để xem kết quả của bạn bên dưới phần bình luận!

Cách tạo mẫu áo T-Shirt bằng Vector và áp dụng Pattern trên Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc