Hướng dẫn tạo hiệu ứng màu Halftone trong Illustrator

Hướng dẫn tạo hiệu ứng màu Halftone trong Illustrator

Halftone đang là một trong những xu hướng rất được ưa chuộng. Ảnh halftone là ảnh trong đó chỉ sử dụng vài ba màu, nhưng lại có thể tạo ảo giác về các màu trung gian giữa các màu được sử dụng. Kĩ thuật chuyển ảnh rất nhiều màu (ví dụ 24bit true color) sang ảnh ít màu hơn nhưng vẫn nhiều hơn vài ba màu (ví dụ 256 màu), thường gọi là dither chứ không gọi là halftone. Như vậy có thể coi halftone là tập con của dither. Kĩ thuật halftone thường được sử dụng để in poster vì trông rất nghệ thuật, hoặc in báo vì sử dụng càng ít màu thì chi phí càng giảm.

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra hiệu ứng màu Halftone trong Illustrator

Tham khảo Tutpad
 
0/50 ratings