Tạo hiệu ứng giọt mưa trên lá trong Photoshop

0
120

Tạo hiệu ứng giọt mưa trên lá trong Photoshop

Trong hướng dẩn này bạn sẽ học cách tạo ra các hạt mưa giả lập trong Photoshop, những hạt mưa đang vương đọng trên lá cây.