Tổng hợp background tạo hiệu ứng Bokeh

Tổng hợp background tạo hiệu ứng Bokeh

Trong bộ này có rất nhiều mẫu để tạo hiệu ứng Bokeh như trái tim, ngôi sao sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên lung linh hơn.

Cách sử dụng:

Kéo bokeh vào hình ảnh trong Photoshop. Tại Blend mode chọn chế độ Screen và điều chỉnh sao cho phù hợp với ảnh của bạn.

Tổng hợp background tạo hiệu ứng Bokeh
Tổng hợp background tạo hiệu ứng Bokeh
Tải về: