43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Khi bạn đã hoàn thành một dự án thiết kế và sẵn sàng để giới thiệu đến khách hàng hoặc người dùng. Tuy nhiên, trước khi bạn giới thiệu đến khách hàng của mình, hãy dành một chút thời gian để đưa thiết kế tuyệt đẹp của bạn lên iPhone, máy tính xách tay hoặc màn hình khác để cung cấp cho khách hàng và các bên liên quan một cái nhìn thoáng qua về thiết kế đó sẽ trông như thế nào trên các thiết bị. Để làm điều đó dễ dàng nhất có thể, chúng tôi đã cẩn thận sắp xếp danh sách các Mockup thiết bị công nghệ miễn phí này. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho bạn.

Free iPhone X mockups

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X mockup by Virgil Pana – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

(Free) iPhone X – Clean Mockup for Sketch by murathan – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Free flat mockup for iPhone X by Alexander Litvinenko – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X PSD Mock-up Free on Behance

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Flat Mockup Free by Konstantin – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Mockup PSD – Free Download on Behance

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Hand with iPhone X /8/Android/ Free Mockup PSD/SKETCH by lazymau – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Free Detailed Apple iPhone X Mockup on Behance

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Mockup / Dark by Super Crowds inc. – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X by Rajat Kashyap – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Clay Mockup Freebie by Greg Dlubacz – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Freebie: iPhone X Mockup by Roberts Ozolins – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Mockup Freebie! by Rifayet Uday – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Sketch Freebie | Vector iPhone X by Joseph Angelo Todaro – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

New iPhone X Hands Mockups by Pierre Borodin – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X VECTOR Isometric Matte/clay Mockup by lazymau – Dribbble

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

iPhone X Clay Mockup Freebie Sketch by Matt Koziorowski – Dribbble

Free iPhone X Psd Mockup Vector by Pixeden – Dribbble

iPhone X Clay Mockups – PSD & Sketch Templates

Free iPhone and Android mockups
Pixeden – Front view, scalable, vector free mockup for iPhone 7 in jet black

Pixelbuddha – For iPhone and Android, with pointing gestures

PSD Repo – Free mockup shot includes a Samsung Edge held in hand

Mockupworld – Free Apple mockups, including a look-alike Apple Watch

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

High-res perspective shot of both the iPhone and Apple Watch, with editable business cards

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Free mockup of Apple Watch on a female wrist—includes smart object

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

An Free iPad mockup in an office setting

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí
White iPhone 6 with smart objects

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí
Set of 5 free iPhone and Mac mockups on a workbench

Sketch App Sources – Samsung Galaxy S8 concept mockup

Graphicburger – A perspective mockup of app screens

Free iMac and MacBook mockups
Graphicburger – 3 photorealistic, high-res MacBook Pro mockups

Graphberry – Free vector mockups for Apple devices in AI and PSD format

Mockup Deals – Photorealistic free MacBook Pro mockup

Related: Free icons for product design—the big list

Oxygenna – Set of 4 high-res iMac mockups with smart objects and the ability to add or remove photo filters

Deal Jumbo – Free Apple mockups

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí
Download 5 free MacBook and iPhone screen mockups

43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Nguồn: Invision​

 
0/50 ratings